Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
29.09.2016

Utarrenderande av åkerområden

Sibbo kommun utarrenderar åkerområden till högstbjudande i Sibbo bosatta personer vid en auktion som hålls i Topeliussalen onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 12.00.
15.09.2016

Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad

En framställning om att fastigheten Asunto Oy Sipoon Valonmaja Rnr 753-431-1-27 som hör till Sibbo kommun ska överföras till Vanda stad lämnades till kommunstyrelsen i Sibbo 12.10.2015.
15.09.2016

Gatuplanen för byggande av NE 1 Nevas gård detaljplaneområdet

Förslaget till gatuplanen för byggande av NE 1 Nevas gård detaljplaneområdet hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen vid kundbetjäningsdisken i Sockengården 15.– 29.9.2016 under kansliets öppettid.

Arkiv

2020 (45)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar