Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
28.04.2016

Reservering av en regelbunden användningstur till Nickby ungdomsgård (Bubbisvägen 2, 04130 Sibbo) och Ungdomsutrymmet Pleissi (Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla)

Föreningar och grupper som vill reservera i rubriken nämnda verksamhetsutrymmen för perioden hösten 2016 och våren 2017 bör skriftligen lämna in en anhållan till ungdomstjänsterna senast 27.5.2016 kl. 14.00
28.04.2016

Miljötillståndansökan för behandling av olika slags avfall

Inex Partners Oy ansöker i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen om tillstånd för behandling av avfall
25.04.2016

T 6 Detaljplan för östra Tasträsk

Planeringsområdet på cirka 53 hektar är beläget ungefär en kilometer från Sibbos andra tätort, Söderkulla centrum.
24.04.2016

Nationella veterandagen 27 april 2016

Sibbo kommun inbjuder samtliga sibboveteraner från vinter- och fortsättningskriget och deras makor samt krigsänkor att fira den nationella veterandagen.
21.04.2016

Säljes: två spakstyrda åkgräsklippare

Gräsklipparna säljs separat utifrån offerter, gemensamma offerter godkänns inte. Offerterna ska lämnas in senast 6.5.2016 kl. 12.00
21.04.2016

Miljösyn

Byggnads- och miljöutskottet meddelar att i enlighet med byggnadsordningen för Sibbo kommun förrättas miljösyn under maj månad innevarande år för konstaterande av att fastigheterna är i skick och miljön hålls snygg.
21.04.2016

Herrgårdsbrinkens planområde, gatu- och byggnadsplaner

Enheten Gator och grönområden i Sibbo kommun inleder utarbetandet av gatu- och byggnadsplanerna för den västra delen av Herrgårdsbrinkens planområde i Nickby
18.04.2016

Fordon som har flyttats till Sibbo kommuns depå

Tilläggsuppgifter om de flyttade bilarna ger Områdesmästare Fredrik Kuhlman, tfn 09 2353 6872
07.04.2016

Utarbetande av en gatuplan

Sibbo kommun inleder, efter överenskommelse med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utarbetandet av en gatuplan för Eriksnäsvägen (landsväg 11687) i syfte att bygga en led för lätt trafik längs landsvägen på avsnittet Borgåleden (riksväg 7) – Fågelsvängen (Fiskgjusevägens anslutning) i Sibbo kommun.
07.04.2016

Förslag till detaljplaner läggs fram

BOX 2 Förslaget till detaljplan för Box arbetsplatsområde, B 16 Förslaget till detaljplaneändring för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören samt E 4 Förslaget till detaljplan för Jontas trädgårdsby

Arkiv

2020 (34)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar