Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
31.03.2016

Simskolor sommaren 2016

Idrottstjänster i Sibbo kommun ordnar avgiftsbelagda simskolor vid Molnträsk badstrand samt Solbacka simhall
31.03.2016

Fullmäktige möte 11.4.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 11 april 2016 kl. 18.00.
29.03.2016

Understöd till frontveteraner i Sibbo

Ansökan bör lämnas in inom en (1) månad från kvittots datum och utbetalningen sker inom ramen för budgeterade medel, i den ordning ansökningarna inkommer.
24.03.2016

RA 5 Stranddetaljplan för Fagerö anhängig

Stranddetaljplanearbetet (RA 5 Stranddetaljplan för Fagerö) har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.
24.03.2016

B17 Majvik 1. detaljplan (jordbruksområdena)

Detaljplanearbetet Majvik, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2015—2017, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.
10.03.2016

Detaljplaner anhängiga: N56 Detaljplaneändring för kvarter 1008 (Mixvägen)

Det ca 0,4 ha stora planändringsområdet ligger i Nickby, i det sydöstra hörnet av korsningen mellan Mixvägen och Stora Byvägen.
10.03.2016

Förslag till gatuplan

Förslaget till gatuplan för byggande av gatorna Gnejsbogen (pålavstånd 120–610) och Granitvägen (pålavstånd 543–730) på utvidgningsområdet för T 7A Detaljplan för Hassellunden finns framlagt under tiden 10.– 23.3.2016 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider.

Arkiv

2020 (45)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar