Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
21.04.2016

Herrgårdsbrinkens planområde, gatu- och byggnadsplaner

Enheten Gator och grönområden i Sibbo kommun inleder utarbetandet av gatu- och byggnadsplanerna för den västra delen av Herrgårdsbrinkens planområde i Nickby
18.04.2016

Fordon som har flyttats till Sibbo kommuns depå

Tilläggsuppgifter om de flyttade bilarna ger Områdesmästare Fredrik Kuhlman, tfn 09 2353 6872
07.04.2016

Utarbetande av en gatuplan

Sibbo kommun inleder, efter överenskommelse med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utarbetandet av en gatuplan för Eriksnäsvägen (landsväg 11687) i syfte att bygga en led för lätt trafik längs landsvägen på avsnittet Borgåleden (riksväg 7) – Fågelsvängen (Fiskgjusevägens anslutning) i Sibbo kommun.
07.04.2016

Förslag till detaljplaner läggs fram

BOX 2 Förslaget till detaljplan för Box arbetsplatsområde, B 16 Förslaget till detaljplaneändring för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören samt E 4 Förslaget till detaljplan för Jontas trädgårdsby
04.04.2016

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2016 och våren 2017

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i idrottsutrymmen i Sibbo.
31.03.2016

Simskolor sommaren 2016

Idrottstjänster i Sibbo kommun ordnar avgiftsbelagda simskolor vid Molnträsk badstrand samt Solbacka simhall
31.03.2016

Fullmäktige möte 11.4.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 11 april 2016 kl. 18.00.
29.03.2016

Understöd till frontveteraner i Sibbo

Ansökan bör lämnas in inom en (1) månad från kvittots datum och utbetalningen sker inom ramen för budgeterade medel, i den ordning ansökningarna inkommer.
24.03.2016

RA 5 Stranddetaljplan för Fagerö anhängig

Stranddetaljplanearbetet (RA 5 Stranddetaljplan för Fagerö) har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.
24.03.2016

B17 Majvik 1. detaljplan (jordbruksområdena)

Detaljplanearbetet Majvik, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2015—2017, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.

Arkiv

2020 (34)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar