Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
02.06.2016

Fullmäktige sammanträder 13.6.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 13 juni 2016 kl. 18.00. Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 21 juni 2016.
02.06.2016

Den kommunala servicen sommaren 2016

Ämbetsverkets kanslier och kommunens kassa är stängda 4–31.7.2016. Sibbo kommuns kundtjänst, Info är stängt under tiden 4–31.7.2016, kommunens växel är dock öppen mån.– tors. kl. 8–15.30 och fre. kl. 8-14.
19.05.2016

Ändrade planeringsområden för anhängiga detaljplanearbeten i Söderkulla

De uppdaterade programmen för deltagande och bedömning med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagda under tiden 19.5–20.6.2016 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek.
04.05.2016

Fullmäktige möte 16.5.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 16 maj 2016 kl. 18.00.
28.04.2016

Reservering av en regelbunden användningstur till Nickby ungdomsgård (Bubbisvägen 2, 04130 Sibbo) och Ungdomsutrymmet Pleissi (Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla)

Föreningar och grupper som vill reservera i rubriken nämnda verksamhetsutrymmen för perioden hösten 2016 och våren 2017 bör skriftligen lämna in en anhållan till ungdomstjänsterna senast 27.5.2016 kl. 14.00
28.04.2016

Miljötillståndansökan för behandling av olika slags avfall

Inex Partners Oy ansöker i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen om tillstånd för behandling av avfall
25.04.2016

T 6 Detaljplan för östra Tasträsk

Planeringsområdet på cirka 53 hektar är beläget ungefär en kilometer från Sibbos andra tätort, Söderkulla centrum.
24.04.2016

Nationella veterandagen 27 april 2016

Sibbo kommun inbjuder samtliga sibboveteraner från vinter- och fortsättningskriget och deras makor samt krigsänkor att fira den nationella veterandagen.
21.04.2016

Säljes: två spakstyrda åkgräsklippare

Gräsklipparna säljs separat utifrån offerter, gemensamma offerter godkänns inte. Offerterna ska lämnas in senast 6.5.2016 kl. 12.00
21.04.2016

Miljösyn

Byggnads- och miljöutskottet meddelar att i enlighet med byggnadsordningen för Sibbo kommun förrättas miljösyn under maj månad innevarande år för konstaterande av att fastigheterna är i skick och miljön hålls snygg.

Arkiv

2020 (37)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar