Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
13.10.2016

INFLUENSAVACCINERING (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2016 utförs vaccinationer vid Sibbo hälsocentral enligt följande:
13.10.2016

Detaljplanen för Nickby återvinningscentral anhängig

Detaljplaneringen av Nickby återvinningscentral (plan H1) inleds. Planen ingår i kommunens planläggningsprogram
29.09.2016

Utarrenderande av åkerområden

Sibbo kommun utarrenderar åkerområden till högstbjudande i Sibbo bosatta personer vid en auktion som hålls i Topeliussalen onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 12.00.
15.09.2016

Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad

En framställning om att fastigheten Asunto Oy Sipoon Valonmaja Rnr 753-431-1-27 som hör till Sibbo kommun ska överföras till Vanda stad lämnades till kommunstyrelsen i Sibbo 12.10.2015.
15.09.2016

Gatuplanen för byggande av NE 1 Nevas gård detaljplaneområdet

Förslaget till gatuplanen för byggande av NE 1 Nevas gård detaljplaneområdet hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen vid kundbetjäningsdisken i Sockengården 15.– 29.9.2016 under kansliets öppettid.
25.08.2016

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt Hotela Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.

Finns miljövårdschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende i Sockengårdens Info, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under ämbetsverkets öppethållningstid.
25.08.2016

Fullmäktige 5.9.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 5 september 2016 kl. 18.00.
25.08.2016

Bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2016

I Sibbo registrerade allmännyttiga samfund som idkar idrotts-, ungdoms- eller kulturverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag för fastighetsskatten för föreningshus eller motsvarande hos Sibbo kommuns fritidssektion, PB 7, 04131 SIBBO.
18.08.2016

Detaljplanen för Nevas gård träder i kraft

Kommunfullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 16.5.2016 § 94 godkänt NE 1 detaljplan för Nevas gård.
18.08.2016

Ansökan anhängig hos Byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Sibbo kommun ansöker om byggnadslov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen för en skol- och daghemsbyggnad som uppförs på plats på viss tid; enligt ansökan är tidsfristen 10 år.

Arkiv

2020 (34)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar