< Kungörelser
30.01.2020

S17C Detaljplan för Söderkulla centrum anhängig

Detaljplaneringen av Söderkulla centrum (plan S17C) som ingår i kommunens planläggningsprogram inleds. Planeringsområdet är beläget i Söderkulla centrum på båda sidor om Nya Borgåvägen (landsväg 170). Planeringsområdet består av tre delar. Syftet med detaljplanearbetet är att förtäta Söderkulla centrum och bearbeta tätortsbilden till ett trivsammare småstadsaktigt tätortscentrum. I samband med planarbetet granskas möjligheten att placera bostadsbyggande på västra sidan om Amiralsvägen samt omplacera bilparkeringen utan att minska på bilplatserna. Målet är att dessutom att möjliggöra byggandet av en rondell i korsningen av Söderkullavägen och Nya Borgåvägen för förbättrandet av trafiksäkerheten.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 30.1.2020 – 2.3.2020 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) och i Info Söderkulla (Amiralsvägen 2, Söderkulla) under bibliotekens öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.3.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Programmet för deltagande och bedömning finns framme också vid invånartillfället där planerarna är anträffbara torsdag 6.2.2020 kl 16–19 i Söderkulla biblioteks aula. Man kan besöka tillfället när som helst mellan kl. 16 och 19. Välkommen!

Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen tfn. 050 432 8644, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 30.1.2020


Senast ändrat
23.01.2020