< Kungörelser
04.10.2019

Ansökan om ändring av miljötillstånd utifrån särskild utredning - Rudus Oy

Följande ansökan enligt miljöskyddslagen (MSL, 527/2014) är anhängig hos byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun:

Rudus Oy har hos Sibbo kommuns miljövårdsmyndighet lämnat in en ansökan om ändring av tillstånd utifrån särskild utredning (MSL 54 §) angående miljötillstånd som gäller bergsbrytning och krossning av stenmaterial samt en ansökan om att inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft (MSL 199 §).

Den särskilda utredningen rör tillståndsvillkoret 13.6 angående Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut av 20.7.2010 (nr 35/2010/2, Dnr ESAVI/52/04.08/2010) på de delar som detta beslut har ändrats med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut av 4.3.2016 (nr 47/2016/1, Dnr ESAVI/3668/2015) respektive Vasa förvaltningsdomstols beslut av 3.5.2017 (nr 17/0192/3, Dnr 00471/16/5109) samt med beslutet av Miljövårdsmyndigheten i Sibbo kommun 19.9.2018 (BYGGMILJ 94 §, Dnr 154/2012).

Ansökan gäller uppföljningsåtgärder på de så kallade sydvästra och sydöstra jordvallarna på Bastukärrs detaljplanområde i Mårtensby. Syftet är att utforma landskapet på den sydöstra jordvallen samt flytta den sydvästra jordvallen till dess slutgiltiga plats och utforma landskapet på den. Jordvallarna är i huvudsak belägna på fastigheterna Skogsbacka 753-421-7-286 och Metsälä 753-421-7-281. Den sydvästra vallens södra kant kvarstår på markområde som tillhör fastigheten Fågelbacka 753-416-1-45.

Denna kungörelse hålls framlagd 4.10–4.11.2019 på Sibbo kommuns anslagstavla. Kungörelsen och de offentliga dokumenten kan även läsas på adressen www.julkipano.fi. Ansökningshandlingarna kan också läsas i Sibbo kommuns Info i huvudbiblioteket i Nickby (Norra Skolvägen 2).

De vilkas fördel eller rätt saken berör (part) har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Även andra än ovannämnda parter har rätt att yttra sig om ansökan.

Skriftliga anmärkningar och åsikter ska lämnas in i första hand via webbplatsen www.julkipano.fi eller till adressen Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet/ES, PB 7, 04131 Sibbo eller till miljo(at)sibbo.fi senast 4.11.2019. Ärendet kan avgöras även om fristen inte iakttas.

Tilläggsuppgifter ger miljöinspektör Eeva Somerkoski, tfn 050 381 6664.

Sibbo den 4 oktober 2019

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
01.10.2019