< Kungörelser
26.09.2019

Fullmäktiges sammanträde 7.10.2019

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 7 oktober 2019 kl. 18.00.

Vid sammanträdet behandlas bl. a revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 och budgetändringar för år 2019 samt övriga i föredragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 30 september 2019.

Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal. Man kommer till kommunens Youtube-kanal på sibbo.fi Framsida > Kommunen och beslutsfattande> Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar.

Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 15 oktober 2019.

Den för kommuninvånarna öppna frågetimmen ordnas före fullmäktigemötet kl. 17.00-17.30. Tydliga och specificerade frågor skickas till hallintotiimiforvaltningsteamet@sipoo.fi senast 30.9.2019 kl. 10.

Fullmäktigeordföranden väljer ut 3-4 frågor som tjänstemännen besvarar muntligt. Då skall frågeställaren personligen vara på plats för att ställa frågan. De övriga frågorna besvaras per e-post. Fullmäktigeledamöternas frågor besvaras kl. 17.30-18.00.

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande


Senast ändrat
24.09.2019