< Kungörelser
04.07.2019

Ansökan om marktäkts- och miljötillstånd

Vekkox Oy ansöker om tillstånd för tagande av sten, stenbrytning och krossning.

Senast ändrat
03.07.2019