< Kungörelser
31.05.2019

TM 3 Detaljplan för Talma Hills fritidsbostäder, förslaget framlagt

Detaljplaneförslaget är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 3.6-23.8.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Ett informationstillfälle om planarbetet hålls 5.6. kl. 16-19 i Talma Ski sommarrestaurang, Tallmovägen 341.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 23.8.2019 kl.14.00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggningskoordinator Suvi Kaski, tfn 040 191 6082,

e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi samt Matti Heikkinen, arkitekt, A-konsultit, tfn 0400 728284, e-post: fornamn.efternamn@a-konsultit.fi.

Kommunstyrelsen

Sibbo 3.6.2019


Senast ändrat
31.05.2019