< Kungörelser
31.05.2019

TM 2 Detaljplan för Tallmo centrum, södra delen, utkastet framlagt

Detaljplaneutkastet är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 3.6-23.8.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Ett informationstillfälle om planarbetet hålls 5.6. kl. 16-19 i Talma Ski sommarrestaurang, Tallmovägen 341.

De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 23.8.2019 kl 14.00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggningskoordinator Suvi Kaski, tfn 040 191 6082 samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-post fornamn.efternamn@sibbo.fi

Markanvändningssektionen

Sibbo 3.6.2019


Senast ändrat
31.05.2019