< Kungörelser
14.03.2019

Fullmäktiges sammanträde 25.3.2019

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 25 mars 2019 kl. 18.30. Vid sammanträdet behand-las överskridningar i budgeten för år 2018, uppdatering av investeringsanslagen i bokslutet 2018, extra statsandel till Sibbo institutet samt övriga i föredragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 18 mars 2019. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal. Man kommer till kommunens Youtube-kanal på sibbo.fi Framsida > Kommunen och beslutsfattande> Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 2 april 2019.

Den öppna frågetimmen för kommuninvånarna ordnas inte denna gång innan fullmäktigemötet på grund tidtabellen.

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande


Senast ändrat
12.03.2019