< Kungörelser
14.03.2019

Förslag till gatuplan – Vändplats för bussar vid Herrgårdsbrinken, Nickby

Förslaget till gatuplan för en planerad vändplats och ändhållplats för bussar vid Herrgårdsbrinken hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagt i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 14.3–27.3.2019 under kansliets öppettid samt på kommunens webbplats:

www.sipoo.fi/se/boende och miljö/gator och grönområden>byggandet av gator>vägplaner till påseende

Karta över området (pdf.)

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö


Senast ändrat
12.03.2019