< Kungörelser
14.03.2019

Förslag till delgeneralplan för Norra Paipis (G 26)

Kommunstyrelsen har 12.3.2019 fattat beslut om att förlänga framläggningstiden för delgeneralplanen fram till 15.4.2019.

Man kan bekanta sig med planerna på huvudbiblioteket, Norra Skolvägen 2, Nickby, samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/boende och miljö/planläggning/generalplaner.

Kommuninvånare och intressenter har rätt att ge anmärkingar mot planförslaget. Skriftliga anmärkningar skall lämnas in till Sibbo kommunen, Registrering, registrering@sibbo.fi, PB 7, 04131 Sibbo, senast 15.4.2019 kl. 14:00.

Under framläggningstiden kan även föreningar och organisationer verksamma på området avge sina utlåtanden om Förslaget till delgeneralplan för Norra Paipis.

Mer information:

A-Konsult, Staffan Lodenius, tfn 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Kommunstyrelsen

 


Senast ändrat
12.03.2019