< Kungörelser
28.03.2019

Underhållsbidrag för enskilda vägar 2019

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas t.o.m. 12.4.2019. Ansökningar som kommer efter det tas inte i beaktande.

Ansökningarna riktas till tekniska utskottet i Sibbo, postadress: PB 7, 04131 SIBBO.

En elektronisk blankett finns på Sibbo kommuns nätsidor (här kommer man till kommunens internetsida, där ansökan finss) där man kan fylla i ansökan samt skicka den elektroniskt inklusive bilagor. Man kan också skriva ut blanketten och fylla i den traditionellt med penna. Ansökningsblanketter finns också att få från Sibbo kommuns Infopunkter.

 

Tekniska utskottet
Sibbo den 28 februari 2019


Senast ändrat
09.04.2019