< Kungörelser
17.01.2019

Fullmäktiges sammanträde 28.1.2019

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 28 januari 2019 kl. 18.00. Vid sammanträdet behandlas godkännandet av ett nytt grundavtal för Samkommunen Mellersta Nylands Vatten, sättet för kommunala tillkännagivanden år 2019 samt övriga i föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 21 januari 2019. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal. Man kommer till kommunens Youtube-kanal på sibbo.fi Framsida > Kommunen och beslutsfattande> Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 5 februari 2019.

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande


Senast ändrat
16.01.2019