< Kungörelser
16.01.2019

Möte för att utse representanter till handikapprådet i Sibbo

Mötet hålls 30.1.2019 kl. 18.00-18.30 i mötesrum Salen i Nickby social- och hälsostation 3 vån, Jussasvägen 14.

Handikapp- och anhörigorganisationer som verkar i Sibbo kallas till ett gemensamt möte för att ge förslag till 6 ordinarie medlemmar och 6 ersättare i handikapprådet.

Kommunstyrelsen kommer att tillsätta ett handikappråd för perioden 2019 - 2021.

Närmare uppgifter fås av socialarbetare för handikappservicen Jessica Lökfors, tfn 09 2353 6524.

 

Handikapprådet


Senast ändrat
16.01.2019