< Kungörelser
17.01.2019

S20 Detaljplan för Söderkulla gård anhängig

Planeringsområdet omfattar ca 16 ha och är beläget mellan Söderkullavägen och Sibbo å vid nordvästra kanten av Söderkulla tätortsområde, mindre än 1 km från Söderkulla centrum. I norr gränsar området till Hansas småhusområde, i öster till Söderkulla gård och i söder till det nationellt värdefulla landskapsområdet för Sibbo å. Detaljplanen gäller delar av fastigheterna 753-419-0004-1604, 753-419-0004-1270 och 753-895-0002-0011. Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt bostadsområde.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.1 – 18.2.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider samt i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla).

Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 18.2.2019, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, samt planläggare Aino Kuusimäki (fornamn.efernamn@sibbo.fi).

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 17.1.2019


Senast ändrat
11.01.2019