< Kungörelser
03.01.2019

Fullmäktiges och kommunstyrelsens möten år 2019

Fullmäktige håller sammanträden enligt följande: 28.1, 25.2, 25.3, 29.4, 3.6, 9.9, 7.10, 11.11 och 9.12.2019

Kommunstryelsen i Sibbo håller sammanträden enligt följande: 10.1, 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 26.3, 9.4, 7.5, 21.5, 18.6, 20.8, 10.9, 24.9, 14.-15.10, 29.10, 12.11, 26.11 och 17.12.2019.

Mötesprotokollen finns framlagda den åttonde dagen efter mötet på www.sibbo.fi eller på enheten Förvaltningstjänster i Sockengården.


Senast ändrat
03.01.2019