< Kungörelser
03.01.2019

Beslut om tillstånd, byggnads- och miljöutskottet, § 137

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har vid sitt möte 12.12.2018 gett följande beslut i enlighet med marktäktslagen:

§ 137 Rudus Oy, Marktäktstillstånd på fastigheterna 753-403-2-86, 753-403-1-78 och 753- 403-1-29 i Box by i Sibbo. Tillstånd för täktverksamhet beviljas. Tillstånd för att inleda verksamheten oberoende av ett eventuellt ändringssökande beviljas inte.

Beslutet, ansökningshandlingarna och besvärsanvisningen finns framlagda 4.1.2019–4.2.2019 i Sibbo kommuns Info i huvudbiblioteket i Nickby (Norra Skolvägen 2). Beslutet och besvärsanvisningen kan läsas också på www.julkipano.fi och www.sibbo.fi > Kommunen och beslutsfattande > Ärendelistor, möten och beslut > Föredragningslistor och protokoll

 

Besvärstiden går ut 4.2.2019.

Tilläggsuppgifter ger miljöinspektör Saija Ruponen tfn 040 1914 250.

Datum då beslutet givits 4.1.2019

 

Byggnads- och miljöutskottet
Sibbo 2.1.2019


Senast ändrat
28.12.2018