< Kungörelser
03.01.2019

Beslut om tillstånd, byggnads- och miljöutskottet, § 136

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har vid sitt möte 12.12.2018 gett följande beslut i enlighet med miljöskyddslagen:

§ 136 Rudus Oy, bergsbrytning och krossning av sprängsten samt mottagning och krossning av stenmaterial som transporteras från andra ställen på fastigheterna 753-403-2-86, 753-403-1-78 och 753-403-1-29 i Box by i Sibbo. Miljötillståndet beviljas. Tillstånd för att inleda verksamheten oberoende av ett eventuellt ändringssökande beviljas inte.

Beslutet, ansökningshandlingarna och besvärsanvisningen finns framlagda 4.1.–4.2.2019 i Sibbo kommuns Info i huvudbiblioteket i Nickby (Norra Skolvägen 2). Beslutet och besvärsanvisningen kan läsas också på adressen www.julkipano.fi och www.sibbo.fi > Kommunen och beslutsfattande > Ärendelistor, möten och beslut > Föredragningslistor och protokoll

Besvärstiden går ut 4.2.2019.

Tilläggsuppgifter ger miljöinspektör Saija Ruponen p. 040 1914 250.

Datum då beslutet givits 4.1.2019

 

Byggnads- och miljöutskottet
Sibbo 2.1.2019


Senast ändrat
28.12.2018