< Kungörelser
22.12.2016

Beslut om meningsskiljaktighet i dikesärende

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har vid sitt möte 14.12.2016 fattat följande beslut enligt vattenlagen:

§ 128 Avgörande av meningsskiljaktighet i dikesärende, Marttilavägen 86

Kraven i ansökan förkastades. Byggnads- och miljöutskottet avgjorde meningsskiljaktigheten och gav föreskrifter i ärendet.

Beslutet ges efter anslag 23.12.2016.

Beslutet, ansökningshandlingarna och besvärsanvisningen finns framlagda 23.12.2016–23.1.2017 i Sibbo kommuns Info i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby).

Om du vill bekanta dig med handlingarna 23.12.2016 (kl. 8–14), kontakta telefonnumret nedan. I övrigt är handlingarna tillgängliga enligt Sockengårdens öppettider.

Besvärstiden går ut 23.1.2017.

 

Tilläggsuppgifter ges av tf. miljövårdsinspektör Arja Lahtinen, tfn 09 2353 6853.

Datum då beslutet givits 23.12.2016

Sibbo 20.12.2016

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
22.12.2016