< Kungörelser
22.12.2016

Miljötillståndsbeslut

YIT-Rakennus Oy, utnyttjande av överskottmassor i Myras by på fastigheten Rnr 1:154

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo har på sitt möte 14.12.2016 gett följande beslut enligt miljöskyddslagen:

§ 129 YIT-Rakennus Oy, utnyttjande av överskottmassor i Myras by på fastigheten Rnr 1:154.

Sökanden beviljades inte miljötillstånd.

Tillståndsbeslutet, ansökningshandlingarna och besvärsanvisningen finns framlagda 23.12.2016–23.1.2017 i Sibbo kommuns Info i Sockengården.

Om du vill bekanta dig med handlingarna 23.12.2016 (kl. 8-14), ring telefonnumret nedan. Annars finns handlingarna till påseende under Sockengårdens öppettider.

Tillståndsbeslutet finns också tillgängligt på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi > Kommunen och beslutsfattande > Ärendelistor, protokoll och mötesdatum > Ärendelistor och protokoll > Byggnads- och miljöutskottet 14.12.2016 Protokoll

Besvärstiden utgår 23.1.2017.

 

Tilläggsinformation ges av miljövårdsinspektör Saija Ruponen tfn 09 2353 6852.

Datum då beslutet givits 23.12.2016

Sibbo 16.12.2016

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
16.12.2016