< Kungörelser
06.12.2016

Förslag till gatuplan

Förslag till gatuplan för byggande av gatorna på detaljplanen för NG5 Herrgårdsbrinken, Paipisvägens västra sida.

Hålls offentligt framlagt till påseende enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun Stora Byvägen 18, Nickby, 8–22.12.2016 under kansliets öppettid samt kommunens hemsida:

https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/byggandet_av_gator/vagplaner_till_paseende

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen bör lämnas in under ramläggningstiden till utskottet för teknik i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

 

Tekniska utskottet

Sibbo den 8 december 2016


Senast ändrat
05.12.2016