< Kungörelser
01.12.2016

Detaljplan för Tallmo centrum, södra delen (TM 2) anhängig

Detaljplanearbetet, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2016-2019, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen samt om förfarandet för deltagande och växelverkan.

Det ca 45 hektar stora planeringsområdet är beläget mellan Tallmo nuvarande bycentrum och slalomcentret, i huvudsak på ett skogbevuxet backområde. Området gränsar i norr till Kervo-Borgå-banan (beträffande den planerade matargatan till Mårtensbyvägen), i öster till egnahemsbosättningen längs Tallmovägen, i söder till Tallmovägen och i väster till bosättningen vid Vanikkobrinken.

Målet är att området utgör ett mångformat, tätt och effektivt genomfört bostadsbetonat område för ca 1600-2000 invånare nära Tallmo blivande tätortscentrum och tågstationen.

Programmet för deltagande och bedömning finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen (Stora Byvägen 18, Nickby) 1.12.2016–31.1.2017. Man kan också bekanta sig med planen för deltagande och bedömning på kommunens hemsidor www.sibbo.fi/detaljplaner (TM 2 Tallmo centrum, södra delen). Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning skall lämnas in skriftligt senast 31.1.2017 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 Sibbo eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av: planläggningskoordinator Suvi Kaski (t.o.m. 8.12.2016), tfn (09) 2353 6716, planläggningschef Matti Kanerva, tfn (09) 2353 6720, planläggningsarkitekt Pilvi Nummi (fr.o.m. 2.1.2017), tfn (09) 2353 6728, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo den 1 december 2016


Senast ändrat
29.11.2016