< Kungörelser
17.11.2016

Godkända detaljplaner

Fullmäktige har genom sina beslut 7.11.2016 § 134 och § 135 godkänt detaljplanen för Box arbetsplatsområde (plan BOX 2) och detaljplaneändringen för Sibbovikens strand (plan S 24).

Protokollet över besluten om godkännande finns framlagt fr.o.m. 15.11.2016 på enheten Förvaltningstjänster i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Fullmäktige

Sibbo den 17 november 2016


Senast ändrat
22.11.2016