< Kungörelser
02.11.2016

Beslutangående tillfällig verksamhet som orsaker buller och skakningar - Sisco Asunnot Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt Sisco Asunnot Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.

HAKIJA  SÖKANDE

LAINKOHTA

LAGRUM

TOIMENPIDE  ÅTGÄRD

PAIKKA

PLATS

PÄÄTÖS

BESLUT

 

Sisco Asunnot Oy

YSL 118 §

MSL 118 §

Rakentamiseen liittyvä louhintatyö

Tasbyntie 54-56, Söderkulla

2.11.2016

§ 6

 

 

 

 

 

 

Finns miljövårdschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende i Sockengårdens Info, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under ämbetsverkets öppethållningstid 2.11. 5.12.2016

Besvärstiden utgår 5.12.2016.

  

Tilläggsinformation ges av Laura Kotilainen, p. (09) 2353 6851

                                                              

Christel Kyttälä

miljövårdschef                                                   

 


Senast ändrat
02.11.2016