< Kungörelser
27.10.2016

Fullmäktige möte 7.11.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 7 november 2016 kl. 15.00. Vid sammanträdet behandlas

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2 Val av protokolljusterare

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Box2 Detaljplan för Box arbetsplatsområde

5 S24 Detaljplaneändring för Sibbovikens strand

6 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015/Utlåtande

7 Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad

8 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Sibbo

9 Utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform om ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem

10 Utvidgning av Sipoonlahden koulu och ändringsarbeten, godkännande av projektplan

11 Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande

12 Projektplanens godkännande av Nickby Hjärtas daghem

13 Delårsöversikt 31.8.2016

14 Ändring av bindande mål/Budgeten 2016

15 Fastställande av inkomstskattesats för år 2017

16 Fastställande av fastighetsskatteprocenter för år 2017

17 Budget 2017 och ekonomiplan 2017 - 2019

18 Kommundirektörens rapport

19 Eventuella övriga ärenden

 

Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 15. november 2016.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet, klicka här

 

 

Christel Liljeström
ordförande

Sibbo den 27 oktober 2016


Senast ändrat
11.11.2016