< Kungörelser
10.12.2014

Kungörelse om beslut enligt miljöskyddslagen

Nylands NTM-cetral har beviljat Rudus Oy beslut som gäller sanering av förorenad mark på adressen Kervovägen 507.

Senast ändrat
10.12.2014