< Kungörelser
12.11.2020

Detaljplan som trätt i kraft, N39 Detaljplan för Nickby räddningsstation

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.9.2020 § 48 godkänt N39 Detaljplan för Nickby räddningsstation. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen

Sibbo 12.11.2020


Senast ändrat
13.11.2020