< Kungörelser
02.10.2020

Kungörelse om anhängiggörande av anmälan om djurstallsverksamhet - Käsis gård, Paipis

Följande anmälan om djurstallsverksamhet är anhängig hos byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun:

Käsis gård har gjort en anmälan om ett befintligt djurstall enligt 115 a § i miljöskyddslagen (527/2014).

Djurstallet finns i Paipis på adressen Käsisvägen 120.

Kungörelsen och de offentliga handlingarna som hänför sig till anmälan hålls framlagda 2.10–9.11.2020 på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi. Anmälningshandlingarna kan läsas också vid SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna, må–to kl. 8.00–17.00 och fr kl. 8.00–14.00.

Här kan du läsa kungörelsen (pdf)

Här kan du läsa anmälningsdokument (pdf)


Senast ändrat
02.10.2020