< Kungörelser
13.08.2020

Detaljplan som trätt i kraft, NG9 detaljplan för Norrängen

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2020 § 35 godkänt NG9 detaljplanen för Norrängen.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen

Sibbo 13.8.2020


Senast ändrat
16.09.2020