< Kungörelser
11.05.2020

Fullmäktiges sammanträde 18.5.2020

Fullmäktige i Sibbo sammanträder elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 18 maj 2020 kl. 18.00.  På mötet behandlas detaljplanen för Tasträsk, stranddetaljplanen för Fagerö och övriga i föredragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan publiceras på kommunens webbplats den 11 maj 2020 och protokollet den 26 maj 2020.

Rekommenderas att man i första hand följer med mötet via nätet. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal. Man kommer till kommunens Youtube-kanal på sibbo.fi Framsida > Kommunen och beslutsfattande > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Man kan följa med fullmäktigemötet på plats i Nickby Hjärta, adress: Stora Byvägen 12, Nickby.

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

11.5.2020


Senast ändrat
12.05.2020