< Kungörelser
26.03.2020

Förslag till detaljplaner och uppdaterade program för deltagande och bedömning läggs fram

NG 9 Detaljplan och detaljplaneändring för Norrängen, förslaget och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning framlagt

Planeringsområdet ligger norr om Nickby gård ungefär 2 kilometer norrut från Nickby centrum vid slutet av Norrskogsvägen som utgår från Paipisvägen. Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för ett småhusdominerat bostadsområde som omgärdas av de redan detaljplanerade småhusområdena och friluftsområdet. Ändringsområdet omfattar ca 5,6 ha.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Dennis Söderholm, tfn. 040 141 7043, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

TM 3 Detaljplan för Talma Hills fritidsbostäder, korrigerade förslaget framlagt

Planeringsområdet är beläget i Tallmo i norra Sibbo öster om Lahtisleden (E 75), ca 8 km nordväst om Nickby. Området gränsar i söder till golfbanan. Avsikten med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att utveckla området för semester- och fritidsbruk.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggningskoordinator Suvi Kaski, tfn 040 191 6082, e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi samt Matti Heikkinen, arkitekt, A-konsultit, tfn 0400 728284, e-post: fornamn.efternamn@a-konsultit.fi.

Planmaterialet är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 26.3–27.4.2020 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 27.4.2020 kl. 16:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Kommunstyrelsen

Sibbo 26.3.2020


Senast ändrat
19.03.2020