< Kungörelser
06.02.2020

Förslag till gatuplaner läggs fram, Söderkulla

Förslagen till gatuplaner för Tarapottsbågen och Tarapottsgränd i Söderkulla som ingår i detaljplanerna K8B och K9 hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 6 – 20.2.2020 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats:

www.sipoo.fi/sv>Boende och miljö>Gator och grönområden>Byggandet av gator>Vägplaner till påseende.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanerna ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi

Avdelningen för teknik och miljö


Senast ändrat
03.02.2020