< Kungörelser
05.09.2019

T 9 detaljplan för Tasträsk IV, utkastet framlagt

Utkastet till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt under tiden 5.9 - 7.10.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Invånartillfället ordnas måndag 9.9. kl 15-19 i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla. Välkommen!

De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 7.10.2019 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av detaljplanechef Jarkko Lyytinen, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Markanvändningssektionen 5.9.2019


Senast ändrat
29.08.2019