< Kungörelser
18.06.2019

Den kommunala servicen sommaren 2019

Ämbetsverkets kanslier och Sockengården är stängda 20.6. – 4.8.2019.

Sibbo kommuns kundtjänst Info Nickby samt HRT:s serviceställe är nu för första gången öppna under hela juli månad, men betjänar enligt ändrade öppethållningstider. Kundtjänstens Info betjänar i Nickby bibliotek mån. 8–18, tis.-tors. 8–15.30, fre. 8–14 i juli. Kommunens växel är öppen mån.-tors. kl. 8–15.30 och fre. kl. 8–14.

Protokollen finns framlagda på kommunens allmänna informationsnät www.sibbo.fi. Kommunens registratur är öppen som normalt även under sommaren.

Social- och hälsovårdstjänster

Vuxensocialarbetet och förmånshandläggningen fungerar normalt hela sommaren.

Barnfamiljernas sociala arbete och barnskyddet har öppet normalt hela sommaren. Frågor som gäller barnfamiljer kan riktas till jourtelefonen på 050 465 8352 vardagar kl. 8.15–15.00. Under kvällar, helger och veckoslut dejourerar Östra Nylands socialjour på 040 517 4194.

Öppna sjukvårdens mottagning på Söderkulla hälsostation hålls stängd 17.6 – 11.8.2019. Även HUSLAB:s provtagningsställe i Söderkulla är stängt under denna tid.

Munhälsovårdens tidsbeställning via telefon kl. 8–15.00 tfn 09 2353 6002. Tandläkare dejourerar tills kl. 15, efter det dejourerar Haartmanska sjukhuset/HNS tfn 09 471 71110. I Nickby är munhälsovårdens kontor är öppet mån.-fre. kl. 8–11.15 och kl. 12.30–15. Munhälsovårdens mottagning i Söderkulla är stängd 1.7 – 4.8.2019.

Skolhälsovården är anträffbar även under sommaren. En öppen telefontid fungerar på 040 191 4302 från mån.-fre. kl. 8–11. WALK IN-mottagning på följande onsdagar kl. 12–13.

  • Söderkulla rådgivning: 3.7, 17.7, 31.7
  • Nickby Sote-hus: 26.6, 10.7, 24.7, 7.8
Biblioteken

Sibbo bibliotek har sommaröppet 1.6–31.8.2019 enligt följande:

Nickby bibliotek

mån.-tors. kl. 9–20 (självbetjäningstimme kl. 9–10)
fre. kl. 9–16 (självbetjäningstimme kl. 9–10)
lör. stängt

Midsommar
tors. 20.6 kl. 9–16
fre. 21.6 Midsommarafton stängt
lör. 22.6 Midsommardag stängt

Söderkulla bibliotek

Betjäningstider mån.-ons. kl. 10–18, tors.-fre. kl. 10–16
Meröppettider mån.-tors. kl. 7–21, fre.-lör. kl. 7–18, sön. kl. 10–18

Midsommar
Fre. 21.6 Midsommarafton stängt
Lör. 22.6 Midsommardag meröppet 10–18
Sön. 23.6 Meröppet 10–18

Sibbo institut

Sibbo instituts kansli har sommarstängt 24.6 – 1.8.2019. Institutets kundtjänsttelefon tfn 09 2353 6004 dejourerar 24.6–10.7.2019 kl. 10–11.30 och 12–14.

Daghemmen

Daghemmen är normalt öppna i juni. Dejourtiden är 1.7 – 28.7.2019. Unden dejourtiden håller bara dejourande daghemmen öppet. Dejourerande daghemmen i Sibbo är:
Daghemmet Miili (Tasträskvägen 9, 01150 Söderkulla)
Nickby daghem (Norra skolvägen 3, 04130 Sibbo)

Daghemmen och förskolorna börjar sin verksamhet i egna utrymmen fr.o.m mån. 29.7, som undantag börjar Talman esiopetus i egna utrymmen fr.o.m 5.8 och Söderkulla förskola 1.8.2019.

Daghemsföreståndare under dejourtiden:

Vecka 27: Daghemmet Miili, Raija Aromäki tfn 040 193 5790 och Nickby daghem, Camilla Sundberg tfn 040 357 6767
Vecka 28 och 29: Irmeli Kujala tfn 040 191 4547
Vecka 30: Raija Aromäki tfn 040 193 5790

Byggnadstillsynen

I lovberedning och anknytande rådgivning är det uppehåll 1.7 – 2.8.2019. Byggnadsinspektörerna dejourerar enligt följande:

24.6 – 5.7 Staffan Mickos, tfn 040 191 4498
8.7 – 26.7 Jenny Isaksson, tfn 040 191 4523
29.7 – 2.8 Olli Törne, tfn 050 071 7263

Byggnadsinspektörernas telefontid är även under de här veckorna måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10–11.

Sibbo Vatten

Sibbo Vattens kontor är stängt 15.7 – 4.8.2019. Sibbo Vattens dejour fungerar normalt under sommaren. Felanmälningar under tjänstetid tfn 040 191 6090 och felanmälningar under övriga tider tfn 050 554 4538.

Kommunens fastigheter

Kommunens fastigheters tekniska jour betjänar även under sommaren, dygnet runt på tfn 050 5544 538. Till numret kan man ringa angående akuta ärenden angående fastigheter som ägs av kommunen (till exempel söndriga fönster, vandalism, vattenskador eller alarm). Kom ihåg att även ringa till nödcentralen ifall det är fråga om en nödsituation som kräver polis eller ambulans.


Senast ändrat
20.06.2019