< Kungörelser
08.01.2015

G18 förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs läggs fram på nytt, G22 utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg och G19 förslaget till gemensam generalplan för Östersundom läggs fram

Eventuella åsikter om och anmärkningar mot planerna för Eriksnäs och Sibbesborg ska lämnas in skriftligen till Kommunstyrelsen i Sibbo, PB 7, 04131 SIBBO senast 4.3.2015 kl. 15.30 eller per e-post till adressen info@sibbo.fi

Enligt Generalplan för Sibbo 2025 ska södra Sibbo utvecklas kraftigt. För området utarbetas rättsverkande delgeneralplaner, vars främsta syfte är att styra detaljplaneringen och fasindelningen av genomförandet.

Det korrigerade förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs, utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg och kommunernas gemensamma generalplan för Östersundom är offentligt framlagda i enlighet med 62 och 65 § i markanvändnings- och bygglagen 12.1–4.3.2015 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla.

Östersundomkommittén har beslutat att lägga fram förslaget till kommunernas gemensamma generalplan för Östersundom.

Du hittar Östersundoms material här: http://yhteinenostersundom.fi/sv/ 
Eriksnäs material hittas här.
Sibbesborg material hittas här.

Delgeneralplanerna presenteras vid en planutställning i mötesrummet i Söderkulla bibliotek, tisdag 3.2.2015 kl. 10.00–17.00 och onsdag 4.2.2015 kl. 12.30–20.00. Välkommen!

Eventuella åsikter om och anmärkningar mot planerna för Eriksnäs och Sibbesborg ska lämnas in skriftligen till Kommunstyrelsen i Sibbo, PB 7, 04131 SIBBO senast 4.3.2015 kl. 15.30 eller per e-post till adressen info@sibbo.fi

Anmärkningar mot den gemensamma generalplanen för Östersundom ska lämnas in till Östersundomkommittén senast 4.3.2015 antingen per e-post till adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi eller per post till adressen Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13), Östersundomkommittén, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD.

Tilläggsuppgifter:

Generalplanearkitekt Eveliina Harsia, tfn 09 2353 6727, Generalplanechef Kaisa Yli-Jama, tfn 09 2353 6702, E-postadresser i formen förnamn.efternamn@sibbo.fi

Sibbo 8.1.2015

Kommunstyrelsen i Sibbo


Senast ändrat
22.02.2015