Media och sociala media

Aktuellt

23.10.2020

Julöppningen i Sibbo sker i år på nätet

På grund av koronapandemin kommer Julöppningen – det traditionella byaevenemanget i Nickby i Sibbo – i år inte att ordnas som ett fysiskt evenemang, utan ersättas av ett julöppningstal som kommundirektör Mikael Grannas håller för alla Sibbobor tisdag den 1 december 2020 kl.14.00. Även julmusik kan avnjutas på evenemanget.

Nyhet

21.10.2020

Minister Blomqvist besökte Sibbo

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gästade Sibbo kommun i dag på eftermiddagen (21.10.2020). Under sitt besök träffade minister Blomqvist några representanter för Sibbo kommun och en representant för Arla Oy. Besöket ägde rum i Sockengården.

Nyhet

19.10.2020

Ungdomslokalen Pleissi och Sibbo institut i Söderkulla flyttar nästa år

Ungdomslokalen Pleissi (Hälsovägen 1) och Sibbo instituts funktioner vid skolcentret i södra Sibbo (Lärdomsvägen 6 A) i Söderkulla flyttar till nya lokaler vid Lärdomsvägen 6 B i början av år 2021. Den röda träbyggnaden i en våning har i folkmun fått smeknamnet Rödluvan. Fram till sommaren 2020 verkade Söderkulla skola i lokalerna men därefter har byggnaden stått tom.

Nyhet

16.10.2020

Budgetförslag: Sibbos budget 2021 visar underskott

Kommundirektörens förslag till Sibbos budget år 2021 har färdigställts. Utifrån budgetförslaget skulle kommunens resultat för åren 2021 och 2022 bli negativt, men år 2023 torde resultatet igen bli positivt. Det föreslås ingen höjning av inkomstskattesatsen nästa år.

Nyhet

13.10.2020

Ville Mäkikoskelas konstverk Ajasta I/II i Ådalen i Sibbo

Nickbyområdet i Sibbo har kompletterats med ett nytt konstverk. Bildhuggaren Ville Mäkikoskelas verk Ajasta I/II ”Ur tiden I/II” (fri översättning) har funnit sin plats i Ådalen i Sibbo och nu kan man fritt ta del av den.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Obs! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020