Media och sociala media

Aktuellt

20.08.2018

Renoveringen av Sibbo huvudbibliotek snart klar

Renoveringen av Sibbo huvudbibliotek, som inleddes i maj 2017, blir klar i slutet av augusti 2018. Biblioteket öppnar enligt planerna i de förnyade lokalerna i november 2018.

Nyhet

20.08.2018

Medborgarinstitutet heter nu Sibbo institut

Sibbo medborgarinstitut har bytt namn och heter nu Sibbo institut. Det nya namnet har tagits i bruk alldeles nyligen i augusti 2018.

Nyhet

15.08.2018

Vill du bli familjevårdare för äldre?

Familjevård för äldre har inletts och vi behöver fler familjevårdare. Sibbo kommun ordnar utbildning i familjevård för personer som är intresserade av verksamheten. Utbildningen är avgiftsfri för Sibbobor. En kursavgift tas ut av deltagare från andra orter. Ansök nu om att bli familjevårdare!

Nyhet

09.08.2018

Vägar till skolorna på Nickby Hjärtas område och på Miilis område när byggarbeten pågår

Byggandet på Nickby Hjärtas område och på Miilis område i Söderkulla påverkar trafikarrangemang och skjutstrafik till och från skolorna. I Nickby är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger en ny bussterminal. Även gatan Storkärrsgränd är avstängd för biltrafik på grund av gatuarbete. På Miilis område har utvidgningen av skolan Sipoonlahden koulu framskridit tidtabellsenligt. Den nya bussterminalen är också färdig.

Nyhet

03.08.2018

Den nya bussterminalen på Miilis område blir färdig enligt tidtabellen, i Nickby kör bussarna fortfarande avvikande rutt

HRT:s busstrafik övergår till vintertidtabeller 12.8.2018. I Söderkulla kör bussarna till och från den nya Miilis terminal från och med måndagen den 13 augusti 2018. I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen fördröjts. Bussarna kör fortsättningsvis avvikande rutt fram till 2.9.2018.

Nyhet

03.08.2018

Avvikande arrangemang på grund av byggnadsarbeten på Nickby järnvägsbro

Kreate Oy meddelar: På grund av byggnadsarbeten på Nickby järnvägsbro stänger vi en del av Banstigen för trafiken under veckosluten.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 06.06.2018