Media och sociala media

Aktuellt

22.05.2020

Rekommendationen om distansundervisning fortsätter i Söderkulla skola

Sibbo kommun rekommenderar att eleverna i årskurs 4–6 i Söderkulla skola fortsätter studera på distans ännu på måndag 25.5 och tisdag 26.5. Orsaken är personalbrist på grund av coronapandemin. Distansundervisning har rekommenderats för denna grupp från och med den 18 maj 2020.

Nyhet

22.05.2020

Ett ytterligare fall av coronavirussmitta i Sipoonjoen koulu, elever i karantän som försiktighetsåtgärd

I går (21.5.2020) konstaterades ett ytterligare fall av coronavirussmitta hos en elev i Sipoonjoen koulu. Eleven hör inte till samma undervisningsgrupp som den elev som 19.5 konstaterades ha blivit smittad. Dessutom har 15 elever och några lärare i Sipoonjoen koulu exponerats för coronaviruset och som försiktighetsåtgärd försatts i karantän. De exponerade eleverna övergår till distansundervisning.

Nyhet

19.05.2020

Coronavirussmitta och exponerade elever också i Sipoonjoen koulu

I dag (19.5.2020) konstaterades ett fall av coronavirussmitta hos en elev i Sipoonjoen koulu i Sibbo. Dessutom har knappt 20 elever och några lärare i Sipoonjoen koulu exponerats för coronaviruset och som försiktighetsåtgärd försatts i karantän. De exponerade eleverna övergår till distansundervisning.

Nyhet

19.05.2020

Elever i Gumbostrands skola i Sibbo har försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset

En anställd vid Gumbostrands skola i Sibbo har bekräftats smittad av coronaviruset. På grund av exponeringen har 13 elever som försiktighetsåtgärd försatts i karantän i dag (19.5.2020) och de övergår till distansundervisning. Eleverna som exponerats för coronaviruset hör alla till samma undervisningsgrupp.

Nyhet

19.05.2020

Friluftslederna bevaras i detaljplanearbetet för Nickby gårds centrum

Detaljplanearbetet för Nickby gårds centrum har nu inletts. I arbetet säkerställs ett tillräckligt antal rekreationsområden samt grönområdenas fortbestånd i Nickby. Målet med planarbetet är att det även i fortsättningen ska finnas minst lika många friluftsleder på området som hittills.

Nyhet

17.05.2020

Det rekommenderas att elever i Söderkulla skola i Sibbo övergår till distansundervisning på grund av personalbrist

Sibbo kommun rekommenderar att elever i årkurs 4–6 i Söderkulla skola övergår tillfälligt till distansundervisning från och med måndagen den 18 maj 2020. Rekommendationen är i kraft hela nästa vecka. En betydande del av skolans lärare och skolgångshandledare har försatts i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som smittats av coronaviruset. Därför är det omöjligt att ordna närundervisning på ett tryggt sätt för skolans alla elever. Lärarna kan tryggt undervisa sina elever på distans också när de är i karantän. Eleverna har inte blivit exponerade.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Obs! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020