Media och sociala media

Aktuellt

15.10.2018

Budgetförslag: Sibbo kommuns budget 2019 visar överskott – hårda investeringstakten fortsätter

Sibbo kommuns budgetförslag för år 2019 har färdigställts. Det föreslås att kommunalskattesatsen bibehålls på 19,25 procent, även fastighetsskattesatserna bibehålls. Kommunstyrelsen behandlar budgeten 2019 och ekonomiplanen 2019–2021 vid sitt budgetseminarium 22–23.10.2018. Fullmäktige inleder behandlingen 12.11.2018.

Nyhet

05.10.2018

Fullmäktige får en frågetimme i Sibbo

Sibbo kommun tar i bruk en så kallad frågetimme för fullmäktigeledamöterna. Den sänds direkt på nätet i stil med det egentliga fullmäktigemötet. Syftet med frågetimmen är att ge fullmäktigeledamöter möjlighet att ställa frågor till kommunens ledande tjänsteinnehavare, som sedan ger svar på frågorna.

Nyhet

04.10.2018

Bildningsutskottet: Småbarnspedagogiken i sydvästra Sibbo ordnas i kommunens regi

Småbarnspedagogiken i Västerskog i sydvästra Sibbo ordnas i fortsättningen i kommunens egen regi. Detta gäller såväl småbarnspedagogik på svenska och finska som språkbadsgrupperna.

Nyhet

03.10.2018

Delar av Villa Soltuna säljs på auktion på Kiertonet.fi från och med 8.10.2018

En auktion för att sälja delar av det rivningsfärdiga Villa Soltuna kommer att ordnas på Kiertonet.fi, som är ett webbaserat auktionsforum för den offentliga sektorn. Auktionen börjar 8.10.2018 och den är öppen fram till 21.10.2018. Villa Soltuna, som är i mycket dåligt skick, är belägen i Nickby på adressen Stora Byvägen 10.

Nyhet

26.09.2018

Stora Byvägen i Nickby är helt avstängd för trafik vid järnvägens plankorsning 6–30.10.2018

Kreate Ab och Sibbo kommun meddelar: En ny järnvägsbro byggs i Nickby. På grund av byggarbetet stängs Stora Byvägen helt för trafik vid järnvägens plankorsning i oktober. Stora Byvägen är alltså avstängd mellan Bubbisvägen och Stationsvägen 6–30.10.2018.

Nyhet

26.09.2018

Auktion om företagstomter i Sibbeborg företagspark

Affärsområdet Sibbesborg är belägen norr om Borgåleden i Söderkulla. Området har fått sitt namn efter den näraliggande Sibbesborg befästning som byggdes i slutet av 1300-talet.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 14.09.2018