SIBBO KOMMUN

Suomeksi

 

Växel +358 9 23 531
kommunens gemensamma e-post: info@sipoo.fi
Fax: 09 2353 6209

Förvaltningens adress: Sockengården, Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo.
Kundbesök endast på tidsbeställning.

Postadress: PB 7, 04131 Sibbo

 

Kundservice, rådgivning och journummer

Kundtjänstens gemensamma servicenummer +358 9 2353 6000.


OBS!

Information angående kundservicens specialarrangemang p.g.a. Corona-epidemin,
för tiden 16.3 - 30.4.2020


Kundtjänsten INFO i Nickby öppethållningstider har till en viss del begränsats.
Fr.o.m 23.3.20 betjänar vi må-to 8-15:30 och fre 8-14.

Kundtjänst INFO i Söderkulla är stängt under tiden 16.3 - 30.4.2020. 
Servicen koncentreras nu till vår kundservice i Nickby.

Våra servicerådgivare betjänar också i vår chat på kommunens nätsidor alla 
vardagar klockan 8 - 18.

Kommunens gemensamma kundtjänst INFO, Nickby   
Betjäningstider: mån-tis 8-18, ons-tors 8-15.30, fre 8-14.
Besöksadress:  Norra Skolvägen 2, Nickby.  Vi finns i huvudbiblioteket, med ingång från bibliotekets huvudentré ( se på kartan).


Kommunens gemensamma kundtjänst INFO, Söderkulla

Betjäningstider: tis-ons 10–13 och 13.30–18.
Besöksadress:  Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla.  Vi finns i Söderkulla biblioteks aula.

Obs!  Vardagar före söckenhelg stänger vi redan klockan 14.  Angående övriga undantag i våra öppethållningstider meddelar vi på dessa sidor.

Våra tjänster

Fråga oss angående Sibbos service.  Våra servicerådgivare ger flexibelt allmän information om kommunen samt svarar på frågor angående kommunal service.  Du kan personligen besöka vår kundservice, 
du kan ringa +358 9 2353 6000, skicka e-post eller chatta med oss.  Chatservicen är öppen då kundservicen är öppen.  Utanför våra öppethållningstider samt då vi är upptagna kan du skicka frågor/begäran 
om kontakt  så återkommer vi så fort som möjligt.  Vi har blanketter, kartor (även officiella kartor), direktiv, broschyrer samt aktuella planläggningar. Vi tar också emot ansökningar riktade till kommunen.

Våra fina Sibboprodukter finns till salu.

Kunddatorerna finns till våra kunders förfogande.

Vi har också kopieringsmöjlighet. Fråga mera av våra servicerådgivare!

I vår servicekassa kan du betala kommunens egna räkningar, Sibbo Vattens, Sibbo Energis samt Sibbo Instituts fakturor utan serviceavgift.

HRT servicepunkt
Kundtjänsten fungerar som  HRT:S servicepunkt  (Helsingfors Regionens Trafik).  Du får här all service som berör ditt resekort. https://www.hsl.fi/sv

NetTicket
Vi har till försäljning vår samarbetspartners Nettickets evenemangsbiljetter.  Se deras evenemangsutbud på Net Tickets sida https://www.netticket.fi/

Produkter till salu
I kundservice finns följande böcker till försäljning:

Kyrkoby skola  20 €
Sibbo sockens historia del 1 & 2  10 €
Sipoon Pitäjän historia osa 1 & 2  10 €
Sibbo Gymnasium  25 €
A la carte –bok    20 €
Paddlingskarta   5 €
Skutor i Sibbo 25 €
Karta över Sibbo Storskog 35 €

Sibbo-produkter
Vi säljer också de populära Sibboprodukterna, du hittar mer information om Sibboprodukter här.

Sibbo Energis Pop up -kundbetjäningsdiskar har öppet:

  • i Sockengården i Nickby (Stora Byvägen 18) tiderna för mottagningarna finns i händelsekalendern.
  • i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) tiderna för mottagningarna finns i händelsekalendern.
Journummer

Allmänt nödnummer 112

Hälso- och sjukvårdens dejourering

Sibbo Vatten:
Felanmälningar under tjänstetid (mån.–tors. 7–15.30, fre. 7-13.45): 040 191 6090
Felanmälningar under övriga tider: 050 554 4538

Tekniska jour 24/7, kommunens fastigheter: 
tfn 050 55 44 538

Faktureringsinformation

FO-nummer 0203533-8
Adress för e-fakturor

I fall ni inte ännu skickar e-fakturor, skall fakturorna skickas till adressen:
Sipoon kunta, PL 708, 00074 CGI eller Sipoon vesilaitos, PL 709, 00074 CGI.

I fall ni vill skickar fakturor via e-post, skall de skickas i PDF-format till ostolaskut.fi@cgi.com eller purchaseinvoices.fi@cgi.com.

Sibbo Energi

Sibbo Energi Ab är det lokala energibolaget i Sibbo och är ägt av Sibbo kommun. Mer information på webbplatsen av Sibbo Energi.

Annat:

Media
Krisinformation
Dataskydd
Samlingslokaler
Bubbishuset
Kommunens journummer (utskriftsbar version)

Vänligen använd inte e-posten för att sända personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 24.03.2020