Suomeksi

Reservering/ hyrning av ungdomsutrymmen

Ordinarie turer för tiden 17.8.2020-6.6.2021. Ansökningstiden 1.-30.4.2020

Genom Timmi systemet ansöker man också om enskilda turer.

Timmi 4.1 lokalbokningssystem

Nu är det möjligt att ansöka om tur från Nickby ungdomsgård och/ eller Ungdomsutrymmet Pleissi elektroniskt i Timmi-systemet.

För att kunna använda programmet måste du registrera sig med dina personuppgifter. Registreringen sker på samma sätt som vid registrering i bidragsärenden. Användarkoder som redan finns i Timmi kan även användas också för bokningar. Om du gör bokningar för en förening/organisation måste dina personliga användaruppgifter utökas med föreningens/organisationens uppgifter.

Bokningar överförs inte direkt till kalendern, utan personalen ska godkänna alla bokningar, så beakta dröjsmålet då du bokar. Träningstider som bokats kan fortsättningsvis avbokas endast genom att ringa eller per e-post.

Lokaler som kan bokas är Nickby ungdomsgård och Ungdomsutrymmet Pleissi.

Det är möjligt att lägga till eller ta bort lokaler enligt behov.

Då kunden loggar in i programmet visas enbart de lokaler som kan bokas.

 

Bläddra bland lokaler utan att logga in

• Lokal: Välj lokal på fliken resurser i vänstra kanten.

• Tid: Välj önskat datum genom att klicka i kalendern på fliken tidpunkt i vänstra kanten.

• De lediga tiderna är vitmarkerade i kalendern, de färgade är bokade och de grå kan inte bokas. Om du inte är inloggad kan du enbart bläddra bland tiderna i de olika lokalerna.

Allmän bläddringslänk

Registrering som privatperson

Registrering som kontaktperson för en organisation

Boka lokaler genom att logga in i programmet

Inloggning

• Logga in i Timmi och välj Schema.

• På fliken resurser som öppnas ska du välja önskad lokalprofil

• Gå till fliken tidpunkt

• Välj dag genom att klicka i kalendern. Växla månad genom att använda pilarna i kalendern eller rullgardinsmenyn.

• Välj önskat alternativ ur kalendern som öppnas (tid, lokal). Fönstret bokningsansökan öppnas.

• Vitmarkerade punkter är lediga, färgade är bokade och grå kan inte bokas (en annan del av samma lokal är bokad).

• Fyll i fälten i fönstret bokningsansökan

• Bokningsuppgift: t.ex. gymnastik för dagisbarn, disco, klassträff, födelsedagskalas

• Klassificering: regelbunden tur, privat tillställning

• Uppskattat antal besökare anges i fält 1.

• I det här fönstret är det ännu möjligt att ändra tidpunkten och tidsintervallet.

• Bokningsansökan skickas till behandling genom att klicka på den gröna knappen skapa bokning.

• Programmet skickar ett e-postmeddelande till den som gjort bokningen: Bokningsansökan lämnad.

• Personalen behandlar bokningsansökningarna och godkänner eller avslår bokningarna. Obs! öppettiderna. Då en bokning godkänns eller avslås skickar programmet ett e-postmeddelande till kunden: Bokningsansökan godkänd eller avslagen. Information om tider som avbokas senare skickar vi per e-post.

• Bokningar faktureras i efterskott.

• Avbokningar ska göras per telefon eller e-post 14 dygn innan den bokade tiden börjar. Tider som inte avbokats eller inte använts faktureras av kunden.

• Gratis tider ska avbokas hos ungdomstjänsterna 5 dygn innan den bokade tiden börja

Glömt lösenordet? länk att förnya lösenordet för registrerade kunder

Avtal om nyttjanderätt av Timmi-programvaran

Dataskyddsbeskrivning

Det är bra att komma ihåg att användning av rusmedel och alkohol på ungdomsgården och i dess närhet är förbjudet.

Hyrningspriser för Nickby ungdomsgård:

I kommersiellt syfte
-
personer, föreningar, företag från Sibbo, 30 euro/ h eller 250 euro/ dygn
- personer, föreningar, företag från annan ort, 50 euro/ h eller 400 euro/ dygn

I annat syfte
- personer, föreningar, företag från Sibbo samt samarbetsparter, 15 euro/ h eller 100 euro/ dygn
- personer, föreningar, företag från annan ort, 30 euro/ h eller 200 euro/ dygn

Ungdomsdiscon som arrangeras av sibboföreningar, skolklasser eller dylika, 30 euroa/ kväll

Sibboföreningar som ordnar annan ungdoms- och barnverksamhet, 0 euro
Kommunens daghem och medborgarinstitut, 0 euro/ h

 

Hyrningspriser för ungdomsutrymmet Pleissi:

I kommersiellt syfte
-
personer, föreningar, företag från Sibbo, 30 euro/ h eller 150 euro/ dygn
- personer, föreningar, företag från annan ort, 50 euro/ h eller 300 euro/ dygn

I annat syfte
- personer, föreningar, företag från Sibbo samt samarbetsparter, 10 euro/ h eller 80 euro/ dygn
- personer, föreningar, företag från annan ort, 30 euro/ h eller 160 euro/ dygn

Sibboföreningar som ordnar annan ungdoms- och barnverksamhet, 0 eur
o
Kommunens daghem och medborgarinstitut, 0 euro/ h

Hyrorna är fastställda 20.3.2017 av bildningsutskottet.

Senast ändrat 03.04.2020