Specialungdomsarbete

Sibbo kommun har två specialungdomsarbetare vars centrala mål i arbetet är att förebygga marginalisering och utslagning bland unga i högstadieåldern.

Specialungdomsarbetaren har som uppgift att hjälpa och stöda de unga i sin utveckling genom personliga samtal och smågruppsverksamhet. Diskussioner som förs med specialungdomsarbetaren är konfidentiella.

Specialungdomsarbetaren samarbetar bl.a. med skolor, nätverksgrupper och andra aktörer inom ungdomsarbetet.

Föräldrar kan vara i kontakt med specialungdomsarbetaren i frågor angående sitt barns välmående.

Specialungdomsarbetaren Saska Sarnikorpi når du på telefonnumret 040 6300439

Senast ändrat 04.08.2020