Unelmakartta

Offentlig konst

Konstverk ökar på områdets värde och skapar trivsel

Visuellt kvalitativa miljöer och intressanta byggnader ökar intresset för kommunen. Tillämpade i en större utsträckning kan konstverken förändra hela utseendet i kommunen och ha en positiv inverkan på dess rykte och turism.

Konst i miljön bidrar med välbefinnande och trivsel. Offentliga platser med konst som t.ex. byggnader, gårdsplan, parker och torg ger människor en daglig konstupplevelse. Specialutvalda konstverk gör byggnaderna unika och annorlunda och öka deras ekonomiska värde.

Användningen av konst ökar också sysselsättningen för konstnärer och stärker livskraften i den finska bildkonsten.

Ett konstverk kan vara en bild, foto, ljud, skulptur, planteringar eller t.o.m. vattenelement. Det kan vara ett separat arbete, men också en del av byggnaden, en färgplan, ett nytt användningssätt av betong, ytbehandling, keramiska plattor, plast, metall. Detaljer i byggnaden (dekorationer)kan också ses som konstverk.

Genom att köpa konst kartlägger man samtidigt nutidskonsten i vårt land samt stöder konstnärsyrket i sin helhet.

 

Kommer procentprincipen till Nickby?

Med procentprincipen menar man att det reserveras en procent för konstinköp från byggkostnaderna av den offentliga byggnaden/miljön. Det kan också köpas konstverk till en färdig byggnad som kan skräddarsys av konstnären.

De viktigaste målen är en visuellt bättre miljö där användarna trivs, en plattform för nya olika konstformer samt ett bra sätt att öka sysselsättningen för konstnärerna.

Sibbo kommun har inte tidigare använt sig av procentprincipen men man har i stället reserverat ett särskilt anslag för inköp av konst, speciellt i de nya offentliga byggnaderna. I och med Kulturkorridor- projektet vill vi införa principen i Sibbo kommun. Det kommer att utformas nya platser, bosättningsområden och skolor Nickby under de kommande åren så denna princip skulle tillämpas för närvarande endast Nickby.

 

Aivar Simson2012  Emmi Valve  Enter     


Senast ändrat 18.03.2019

SuomeksiPääkirjasto

Miina Äkkijyrkkä

Kyrkoby skola

Turvapaikka2009

Söderkullan kirjasto

Suvikuja