Allaktivitetshallens motionssal

Klockarvägen 5, 04130 SIBBO

 

Vårsäsongen från början av januari fram till midsommar.

Höstsäsongen från början av augusti fram till slutet av året.

Enskilda personer kan använda motionssalen vardagar kl. 7.00–22.00 förutom tider som är reserverad åt föreningar. De tiderna meddelas skilt på anslagstavlan senast en vecka på förhand. På veckosluten är motionssalen användbar under öppethållningstiderna.

Åldersgränsen i motionssalen är 15 år. Yngre får träna med en förälder eller tränare närvarande och på dennas ansvar. Av säkerhetsskäl får man inte ta med barn under 12 år till motionssalen

Motionssalen öppen:

Måndag–fredag kl. 7:00–22:00

Lördag kl. 10:00–16:00

Söndag kl. 11:30–20:00

 

Motionssalens avgifter

- engångsavgift 5 €

- månadskort (30 dgr) 35 €

- säsongkort 75 €

- två säsonger i följd 130 €

- Seniorsalen 10 €

Nyckelpant 20 €

Nyckelkort kan köpas från Infon av idrottsanläggningsskötaren. Betalningsmetoder ingår kontant, bankkort, Visa och Visa MasterCard, samt de vanligaste motions- och kultursedlar.

Obs! Motionssalskortet är personligt.

 

Lunchtiden vardagar kl. 11:00–12:00 stängd.

 

Specialgrupper , inkl. pensionärer, studerande, arbetslösa/värnpliktiga/civiltjänstgörare och närståendevårdare 50 % rabatt.

Ordningsregler för motionssalen

Ingen ledd verksamhet finns i motionssalen och träningen sker på eget ansvar.

Torsdagar kl. 8:30 - 16:00 är motionssalen reserverad för Idrottstjänsternas tjänsteproduktion.

 

Seniorsalen

Torsdag förmiddagar kl. 8:30–11:00 är motionssalen i Nickby allaktivitetshall reserverad för seniorer. Till Seniorsalen kan personer som fyllt 60 år köpa ett 10 gångers kort, vars pris är 10 euro. Kortet är personligt och kan endast användas under seniorsalstiden.

Handledning i att använda maskinerna erbjuds under våren. Våren 2020 är instruktionstillfällen 30.1., 27.2., 26.3. och 23.4. då idrottskoordinator Tiina Forssell är på plats.

 

Ordinarie turer:

Torsdagar kl. 15.00 - 16.00 Fysioterapi 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Info 040 191 4119

Idrottsplatsmästare Ståhl Bjarne 050 403 2038
Idrottsanläggningsskötare Piisku Heikki 040 191 4119
Idrottsanläggningsskötare Ailio Pekka 040 191 4119

Teknisk fastighetsskötare Bergman Kim 050 541 8349

 

  

 

Suomeksi

 

 

 

 

Senast ändrat 01.04.2020