Motionsgrupp för barn med specialbehov

Motionsgrupp för barn med specialbehov. Gymnastiken är avsedd för barn med sociala och motoriska svårigheter. Under terminen bekantar barnen sig med olika inne- och ute motionsgrenar. Terminsavgift 20€ / 12-15 ggr)

Lukkarin koulus gymnastiksal (Klockarvägen 2)

måndag kl. 18:00-19:00 (barn i lågstadieåldern)

måndag kl. 19:00-20:00 (unga)

Ledare Pia Häkkinen och Miranda Forssell 

Specialsimning

Målgruppen är rörelsehämmade och lindrigt utvecklingsstörda samt barn med motoriska och sociala svårigheter. Deltagarna bör ha en personlig assistent med sig, ifall de inte klarar sig själva i bassängen och tvättutrymmena. Terminsavgift 55€.

Specialsimningen arrangeras i hälsocentralens fysioterapis bassäng (Jussasvägen 14)

torsdag kl. 18.00-18.45 (barn)

torsdag kl. 19.00-19.45 (vuxna)

Ingång via tandvårdens dörr. Ytterdörren är låst så tryck på summern så öppnar ledaren dörren.

Ledare Lena Rönn

Suomeksi

Senast ändrat 17.08.2020