Ledd verksamhet

Ersättning för Idrottstjänsters handledda motionsverksamhet som inhiberats till följd av coronaviruset

Motionsplatserna stängdes 16.3.2020 på grund av coronaviruset. På grund av detta upphörde även Idrottstjänsters handledda gruppverksamhet redan 13.3.2020 för vårens del.

Handledda gånger som inhiberats återbetalas på kundens begäran. Dataskyddsbeskrivning Forms betalningsgottgörelser

Ersättningen för vattengymnastikgrupperna är 25 euro/kund/inhiberad grupp och för övriga handledda grupper 10 euro/kund/inhiberad grupp.

Begäran ska i första hand göras med en webblankett. Länk till webblanketten har skickats 6.5.2020 per e-post till varje deltagare som har e-postadress i sina anmälningsuppgifter.

Ifall du inte har e-postadress, eller e-postmeddelandet inte har kommit fram, kan begäran också göras genom att ringa kommunens kundtjänstens servicenummer 09 2353 6000.

Servicenummer betjänar må-to 8:00-15:30 och fr 8:00-14:00 (vardagar före söckenhelg stänger vi redan klockan 14:00).

Begäran bör i alla fall göras senast 31.5.2020.

Vi strävar efter att göra återbetalningarna i juni.

Motion för äldre

Den här broschyren innehåller uppgifter om samtliga motionsgrupper som Sibbo kommuns Service för äldre och handikappservice samt Idrottstjänster arrangerar. Med finns även Sibbo instituts fortsättningskurser våren 2019.

 

Seniorsalen

 

Torsdag förmiddagar kl. 8:30–11:00 är motionssalen i Nickby allaktivitetshall reserverad för seniorer. Till Seniorsalen kan personer som fyllt 60 år köpa ett 10 gångers kort, vars pris är 10 euro. Kortet är personligt och kan endast användas under seniorsalstiden.

Handledning i att använda maskinerna erbjuds under våren. Våren 2020 är instruktionstillfällen 30.1., 27.2., 26.3. och 23.4. då idrottskoordinator Tiina Forssell är på plats.

 

 

 

Ledda motionsgrupper

Sibbo kommuns Idrottstjänster ordnar ledd verksamhet för specialgrupper, seniorer och arbetsför befolkning.

Anmälan

Anmälning till motionsgrupperna på adressen www.sibbo.fi > kultur och fritid > idrott och friluftsliv > ledd verksamhet eller tfn 050 382 6990, 040 191 4290 eller 040 191 4527.

Anmälningslänkarna öppnas 20.8.2019 kl. 8.00. Uppdatera sidan efter kl. 8.00.

Anmälning till motionsgrupperna här

Anmälning till vattengymnastiken här

Dataskyddsbeskrivning


Tilläggsinformation om motionsgrupperna: Idrottskoordinator Tiina Forssell 050 382 6990

Meddela alltid namn, näradress, telefonnummer, personbeteckning. Även e-postadress om ni har en sådan. Vid anmälning av barn även barnets ålder, förälderns namn och personbeteckning och eventuell handikapp eller sjukdom när det gäller specialgrupper.

Du får en bekräftelse på varje anmälan i din e-post. Om du inte har gett din e-postadress, får du ingen bekräftelse.

Grupperna börjar vecka 36.

Höstterminen: 2.9-15.12.2019

Vårterminen: 7.1-26.4.2020

Obs! Grupperna hålls inte: 17.2-23.2.2020 (sportlov) och 10.4-13.4.2020 (påsk). Terminen förlängs med en gång om motionsgruppen inhiberas pga. helgdag.

Obs! Vattengymnastik i första hand för sibbobor

Kursavgifterna faktureras när grupperna börjar om annat inte meddelats.Rätt till förändringar gällande pris, klockslag och tidpunkt bibehålls.

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 06.05.2020