Premiering av framgångsrika idrottare

 

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedaljer eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckning samt kontaktuppgifter till Idrottstjänster senast 12.1.2020 med blanketten nedan.

 

Endast Sibbobor kommer i fråga.

Följande uppgifter ska anges på blanketten:

- namn och födelsetid

- adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer

- gren / tävling / tidpunkt / plats

- serie / placering / antal deltagare i serien

- idrottarens förening / föreningar

Kriterierna för belöningen justeras årligen på basis av förslagen och idrottarnas framgång.

Till ansökan ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottsprestation, antingen från en tävlingssituation eller från en träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas närmare tillställningens tidpunkt.

 

Förhandsblankett

 

Suomeksi

Senast ändrat 13.11.2019