Bidrag för ungdomsverksamhet

 

Elektronisk ansökan om bidrag som beviljas av fritidssektionen våren 2020.

Ansökningstiden 1.3 - 31.3.2020. Ansökningstiden slutar tisdag 31.3.2020 kl. 23:59.

För att du ska kunna göra en ansökan måste du registrera dig som användare av programmet/kontaktperson för din organisation.

Om du redan har registrerat dig som användare av Timmi 4.1 lokalbokningsprogrammet måste du öka dina användarrättigheter så att du kan administrera ansökningar för din klubb/förening.

Att fungera som kontaktperson för en organisation förutsätter att dina lösen godkänns av administratören. Innan godkännandet är det inte möjligt att fylla i en ansökan.

Registrera dig som kontaktperson för din organisation / öka dina användarrättigheter i god tid före den sista ansökningdagen!


När ni ansöker projektbidrag, välj kategori under Projektbidrag, EJ under Verksamhetsbidrag.

 

Registrering som privatperson

Registrering som kontaktperson för en organisation Anvisning

Inloggning

Glömt lösenordet? länk att förnya lösenordet för registrerade kunder

Avtal om nyttjanderätt av Timmi-programvaran

Dataskyddsbeskrivning

Bekanta dig med principerna för beviljande av bidrag och anvisningarna innan du fyller i en ansökan!

Endast ansökningar som lämnats in elektroniskt via Timmi inom tidsfristen godkänns.

 

Fastighetsskattebidrag

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-bidragsansökningsprogrammet senast tisdag 31.3.2020.

Bidraget betalas då föreningen har visat upp räkningen för fastighetsskatten.

Info och stöd

RÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN

Rådgivningstillfällen INHIBERAD torsdag 19.3.2020. Rådgivning per telefon kl. 17:30 - 20:00.

 

Om du har frågor om för vilket ändamål bidrag beviljas, vänd dig då till:

Mia Liljeberg mia.liljeberg@sibbo.fi, tfn 050 5968 692 (bidrag för ungdomsverksamhet)

Piritta Forsell piritta.forsell@sibbo.fi, tfn 040 191 4539 (idrottsbidrag)

Katja Sågbom katja.sagbom@sibbo.fi, tfn 050 395 9874 (kulturbidrag)

 

Om du har tekniska problem med att fylla i blanketten, kontakta Sari Polojärvi sari.polojarvi@sipoo.fi , tfn 040 191 4290

 

 
Senast ändrat 24.03.2020