Utlåning, återlämning, omlån

 

Lån

Då du lånar skall du uppvisa bibliotekskortet. Sibbo kommunbibliotek bildar tillsammans med 11 andra kommunbibliotek i Nyland biblioteksnätet Helle. Om du skaffat dig ett kort från något av dessa bibliotek, kan du använda det i alla Helle-bibliotek. Som låntagare ansvarar du för allt det material som lånats på ditt kort.

Lånetiderna varierar beroende på efterfrågan och material. Antalet lån på ett kort får inte överstiga 60 stycken. För AV-material gäller skilda begränsningar. Vid lån av filmer, följer biblioteket åldersgränserna.

Låneförbud i ett av biblioteken leder automatiskt till låneförbud i hela Helle.

 

Återlämning

Du bör återlämna dina lån senast på förfallodagen då biblioteket är öppet. Utanför öppettiden kan du lämna materialet i återlämningsluckan och det registreras följande öppethållningsdag. Återlämningsluckan vid huvudbiblioteket och Söderkulla bibliotek finner du vid ytterdörrarna.

Material som du lånat från något av Helle-biblioteken, kan du returnera till vilket som helst bibliotek inom Helle. Fjärrlånen bör du återlämna vid biblioteksdisken på det bibliotek där du lånat det.

 

Omlån

Du kan förnya dina lån högst 6 gånger, förutsatt att materialet inte har reservationer.

Du kan förnya dina lån via nätbiblioteket, då du besöker biblioteket eller per
telefon (09) 2353 6003.
Senast ändrat 01.10.2019

 

 

Bibliotekets servicenummer
09 2353 6003

Helle-nätbiblioteket

SuomeksiFacebook

          

#librarysipoo

Instagram #librarysipoo